Katarzyna Włodarska

Trener dedykowany do sesji: Moduł 5 (Wartość z odpowiedzialnego działania), Moduł 7 (Wartość z zarządzania ryzykiem)

Od 1996 r. pracuje w grupie EY, od 1999 r. jako trener biznesu. Ukończyła Szkołę Główną Handlową oraz – dla przyjemności – Wydział Geografii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada kwalifikacje ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) i CIA (Certified Internal Auditor). Jest specjalistką w zakresie audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem.

Przez pierwsze lata pracy w EY zdobywała doświadczenie w audycie. Brała udział w badaniu sprawozdań finansowych banków oraz firm handlowych i usługowych. Pierwsze zajęcia szkoleniowe prowadziła dla młodszych kolegów i koleżanek z audytu.

Jako trener EY Academy of Business przygotowała i od lat prowadzi najlepszy na rynku program szkoleniowy „Audyt wewnętrzny”, skierowany do osób rozpoczynających pracę w audycie. Wychowały się na nim setki audytorów wewnętrznych z wielu polskich firm i instytucji publicznych. Jest również autorem szkolenia „Zarządzanie ryzykiem” oraz wielu specjalistycznych szkoleń z zakresu audytu. Stworzyła koncepcję i opracowała materiały do wszystkich części szkoleń przygotowujących do egzaminów CIA po polsku.

Przygotowała i nadzorowała studia podyplomowe z audytu wewnętrznego dla jednego z największych polskich przedsiębiorstw, prowadzone wspólnie z SGH. Odpowiadała również za przygotowanie materiałów, przeprowadzenie części szkoleń, nadzorowanie trenerów i koordynację działań przy realizacji projektów CIA finansowanych z funduszy unijnych, we współpracy z czterema różnymi organizacjami. Przygotowała koncepcję studiów podyplomowych z audytu wewnętrznego dla Akademii Leona Koźmińskiego. Studia te realizowane są nieprzerwanie od października 2011 r.

Przykładowe projekty:

  • Od 2004 r. współautor oficjalnego tłumaczenia podręczników dla kandydatów zdających egzaminy CIA w języku polskim. Od 2008 r. koordynuje także tłumaczenie Standardów audytu wewnętrznego IIA na język polski.
  • „Szyte na miarę” warsztaty z „Zarządzania ryzykiem” dla kadry kierowniczej jednej z firm z branży lotniczej. W części praktycznej obejmowały konkretne ryzyka występujące w spółce, analizę ich przyczyn, ocenę i dyskusję możliwych rozwiązań.
  • Warsztaty z „Pisania sprawozdań z audytu” dla firm z sektora energetycznego, paliwowego i finansowego. Każdorazowo dostosowane do specyfiki klienta i doświadczenia zespołu audytowego.
  • Studia podyplomowe z audytu wewnętrznego realizowane wspólnie z Akademią Leona Koźmińskiego.
Zobacz wszystkich ekspertów