Jakub Baran

 

Jakub Baran, prezes Zarządu Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A.

od 19 maja 2016 roku, w latach 2011-2016 pełnił funkcję wiceprezesa.

Jakub Baran jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, gdzie w 1995 roku uzyskał tytuł inżyniera elektronika. W latach 1995-2014 odbył kilkadziesiąt szkoleń z zakresu m.in.: zagadnień technicznych dotyczących sprzętu IT i oprogramowania, sprzedaży, technik negocjacji, sztuki prezentacji, budowania zespołu, motywowania, rozwoju miękkich umiejętności, prowadzenia akwizycji spółek. Doświadczenie zawodowe

zdobywał: w latach 1997 – 2003 w Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na stanowiskach Staff Engineer, VAB Developer, Sales Specialist i Senior Account Manager, w latach 2003 – 2005 w IBM Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na stanowisku dyrektor sprzedaży w sektorze telekomunikacji, od 2005 r. jako Dyrektor Wykonawczy i Dyrektor Operacyjny w Polskim Banku Komórek Macierzystych S.A.. Jakub Baran jest członkiem Rady Nadzorczej spółki Devoteam S.A.