PIOTR GĘBALA

GPW

Związany z rynkiem venture capital w Polsce od 1995 r. Karierę zawodową w polskim sektorze VC rozpoczął jako Partner Zarządzający w Lubelskim Funduszu Kapitałowym – jednym z pierwszych funduszy VC w Polsce, koncentrującym się na inwestycjach w Polsce Wschodniej. Kontynuował swoją karierę jako Partner Zarządzający w funduszu HALS VC – wspólnym projekcie banku BGŻ S.A. i brytyjskiego Know-How Fund.

 

W okresie 2005 – 2012 pełnił funkcję Prezesa Zarządu pierwszego w Polsce funduszu-funduszy VC – Krajowego Funduszu Kapitałowego (brał udział w jego budowaniu od podstaw i odpowiada za stworzenie praktycznie całego portfela inwestycyjnego).

 

Uczestniczył, jako ekspert rynkowy, w komitecie inwestycyjnym Funduszu Pożyczkowego Finansowania Innowacji prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (fundusz typu venture lending); fundusz udzielał finansowania dłużnego dla projektów innowacyjnych wspólnie z funduszami venture capital lub aniołami biznesu.

 

Obecnie odpowiedzialny za operacyjny start i zarządzanie nowym funduszem-funduszy – GPW VENTURES ASI S.A.

Absolwentem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie