programy

PIOTR BABIŃSKI

Wieloletni funkcjonariusz służb specjalnych, w tym m.in. b. Dyrektor Departamentu Operacyjno – Technicznego ABW. Obecnie prowadzi firmę, specjalizującą się w świadczeniu usług w zakresie badań antypodsłuchowych, usług detektywistycznych, polegających na obserwacji i kontrobserwacji, które mogą potwierdzić zagrożenie lub je wykluczyć w obszarach zawodowych/biznesowych. Prowadzi szkolenia przyszłych oficerów służb państwowych w w/w obszarach.