programy

Karolina Studniarek

GPW w Warszawie S.A.

Karolina Studniarek jest specjalistką z kilkunastoletnim doświadczeniem w instytucjach rynku kapitałowego zarówno po stronie prywatnych jednostek bankowych i maklerskich, jak i po stronie regulatora – Komisji Nadzoru Finansowego. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także ukończyła The Swedish Institute Management Programme Northern Europe 2016 (program menadżerski poświęcony zmianom związanym z wdrażaniem zrównoważonych idei w biznesie). Ponadto kwalifikacje zawodowe rozwijała również poprzez studia podyplomowe z zakresu metod wyceny spółki kapitałowej (Szkoła Główna Handlowa) oraz z tematyki ESG – Cele zrównoważonego rozwoju w strategii firmy (Akademia Leona Koźmińskiego). W ramach obecnych obowiązków Senior ESG Managera Karolina Studniarek koordynuje prace w zakresie wdrażania Strategii ESG GK GPW 2025 oraz przygotowania corocznego raportowania pozafinansowego w GK GPW (raportowanie kwestii ESG).