Bartłomiej Dębek

EY Academy of Business

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu; posiada tytuł biegłego rewidenta. Trener EY Academy of Business.

Bartek prowadzi szkolenia z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), ustawy o rachunkowości, ACCA, audytu wewnętrznego oraz finansów dla niefinansistów. Prowadzi szkolenia zarówno dla pracowników EY, jak i dla klientów zewnętrznych.

Przed rozpoczęciem pracy w EY Academy of Business przez 9 lat był zatrudniony na stanowisku dyrektora audytu wewnętrznego w międzynarodowym koncernie produkcyjnym w branży spożywczej. Wcześniej pełnił rolę kontrolera finansowego, a także managera projektów audytowych w Ernst & Young gdzie specjalizował się w badaniu sprawozdań finansowych średnich i dużych spółek z branży produkcyjnej, handlowej i usługowej, w tym także giełdowych.

 

Ostatnio przeprowadzone projekty:

  • Bank Gospodarstwa Krajowego – analiza finansowa dla pracowników działu sprzedaży i ryzyka kredytowego
  • Flexfilms Europa sp. z o.o. – Finanse dla menedżerów i dyrektorów produkcji, marketingu, sprzedaży i HR
  • KGHM Polska Miedź S.A – Finanse dla niefinansistów – Szkolenie skierowane do pracowników odpowiedzialnych za sprzedaż i zakupy. Celem było przybliżenie tematu analizy sprawozdań finansowych.
  • Akademia WSB – zajęcia dla uczestników studiów MBA obejmujące tematy: Sprawozdania finansowe jako narzędzie komunikacji firmy z interesariuszami; Rachunkowość kreatywna czyli na co zwracać uwagę czytając sprawozdania finansowe; Analiza finansowa – konstrukcja, interpretacje, wady i zalety podstawowych wskaźników; Zarządzanie kapitałem obrotowym oraz płynnością firmy
  • Szkoła Główna Handlowa – zajęcia z rachunkowości finansowej wg MSSF na studiach magisterskich Finance and Accounting;
  • American Chamber of Commerce – podstawy finansów dla młodych menedżerów;
  • EY Audyt – cykl szkoleń dla nowych pracowników audytu z zakresu finansów i rachunkowości
  • Finanse dla niefinansistów – Czytanie sprawozdań finansowych i analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa dla menedżerów, dyrektorów i członków zarządów różnych spółek.