statki papierowe

Kontakt

Skontaktuj się z nami, odwiedź nasze social media i poznaj organizatora Akademii GPW Growth.

dane kontaktowe

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie

ul. Książęca 4

00-498 Warszawa

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

KRS: 82312

Kapitał zakładowy: 41.972.000 złotych – w całości opłacony.

NIP: 526-025-09-72