Iwona Edris

GPW

Iwona Edris jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, SGGW oraz studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowości, Finansów i Zarządzania w Warszawie.

Posiada licencję maklera papierów wartościowych. Zawodowo związana była z biurem maklerskim, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych gdzie pełniła funkcję Dyrektora audytu wewnętrznego oraz EY jako manager w Dziale doradztwa biznesowego.

 

Od 2006 r. pracuje w Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., gdzie obecnie pełni funkcję Dyrektora Działu Organizacji i Zarządzania Projektami. Posiada doświadczenie w obszarach zarządzania procesami, projektami, ryzykiem operacyjnym, ciągłością działania oraz audytem wewnętrznym.