Radosław Jacek Miler

EY Academy of Business

Trener dedykowany do sesji: Moduł 3 (Wartość z kapitału ludzkiego)

Trener i konsultant EY Academy of Business od 2006 r. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Nieustannie pogłębia i aktualizuje swoją wiedzę, rozszerzając ją o takie obszary, jak: trening rozwoju organizacji przyszłości, zarządzanie zmianą, Personal Shopping, dress code, zarządzanie procesowe, e-learning i sponsoring.

 

Pracował jako dziennikarz radiowy oraz specjalista w zakresie public relations. Kierował działem marketingu największej instytucji edukacyjnej w Polsce.

Jako project manager zdobywał doświadczenie w prowadzeniu i wdrażaniu projektów strategicznych, badawczych, sprzedażowych oraz współfinansowanych z funduszy zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej. Przez wiele lat zajmował się rekrutacją i selekcją pracowników dla organizacji z sektora publicznego, non-profit oraz firm komercyjnych. Posiada praktykę w zakresie analizy i modyfikacji systemów zarządzania, struktur organizacyjnych oraz zarządzania kapitałem ludzkim. Ekspert portalu Wirtualna Polska w obszarze komunikacji werbalnej i niewerbalnej w biznesie. Specjalista w obszarze coachingu i mentoringu menedżerskiego.

Poza działalnością w EY Academy of Business prowadzi także zajęcia na licznych studiach podyplomowych (m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz w Wyższych Szkołach Bankowych we Wrocławiu i Poznaniu).

Jako trener specjalizuje się w tematach z zakresu zarządzania zespołem, umiejętności menedżerskich, budowania wizerunku, autoprezentacji i wystąpień publicznych.

 

Przykładowe projekty:

  • Ocena efektywności systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 w województwie opolskim w Dep. Koordynacji Programów Operacyjnych UM Województwa Opolskiego
  • Długofalowy mentoring personalny: doskonalenie umiejętności zarządczych (Euro-tax.pl S.A. w Poznaniu)
  • Kompleksowe konsultacje w zakresie polityki energetycznej Polski do 2030 roku (Podkomisja Stała ds. Energetyki Komisji Gospodarki Sejmu RP VI Kadencji)
  • Doradztwo w zakresie marketingu i zarządzania (CB S.A. w Opolu)
  • Audyt organizacyjny w obszarze strategii organizacji, celów organizacji, struktury funkcjonalnej i organizacji procesów zarządzania (Verbis sp. z o.o. w Katowicach/Krakowskie Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” sp. z o.o.).