Tomasz Wrzesiewski

EY Academy of Business

Trener dedykowany do sesji: Moduł 2 (Wartość z procesów)

 

Trener i konsultant związany z EY Academy of Business od 2005 roku. Ukończył Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz ICAN (Kanadyjski Instytut Zarządzania). Posiada wieloletnie doświadczenia w biznesie i branży szkoleniowej. Jest specjalistą w zakresie zarządzania projektami oraz optymalizacji procesów w firmie. Zanim na trwałe związał swój rozwój zawodowy z obszarem zarządzania projektami i procesami, przez ponad 6 lat był dyrektorem sprzedaży firmy handlowej osiągającej znaczne sukcesy na rynkach europejskich. Koordynował pracę kilkudziesięciu agentów handlowych i jeszcze liczniejszego zespołu sprzedaży w całej Europie.

 

Posiada bogate doświadczenie w zakresie budowy i zarządzania zespołami o różnej specjalizacji: prowadził projekty związane z restrukturyzacją dużych i małych firm produkcyjnych i usługowych, organizacji publicznych i non-profit. Realizował między innymi projekt sprzedaży agencyjnej w międzynarodowej firmie oraz proces zarządzania projektami w międzynarodowych organizacjach. Współuczestniczył w tworzeniu strategii rynkowej wejścia na rynek południowy firmy z branży FMCG. Współpracował również z Komisją Energetyki Sejmu RP oraz Parlamentem Europejskim.

Jest wykładowcą wielu prestiżowych kursów biznesowych, realizowanych zarówno w formule MBA, jak i otwartych oraz zamkniętych szkoleń. Realizuje autorskie warsztaty w Niemczech, Belgii, Kuwejcie, Czechach, Polsce oraz na Ukrainie.

 

Obecnie zdecydowaną większość czasu zawodowego poświęca na zarządzanie realnymi projektami transformacyjnymi i optymalizacyjnymi: ma szczególne osiągnięcia w zakresie budowy efektywnych biur projektów (PMO) oraz ratowania zagrożonych projektów. Warte podkreślenia są jego wyniki w projektach realizowanych w międzynarodowych firmach: stworzenie centrum usług wspólnych dla spółek realizujących usługi w 8 krajach europejskich; budowy biura projektów dla firmy prowadzącej działalność we wszystkich krajach Europy Zachodniej i Środkowej oraz koordynacji budowy dedykowanego oprogramowania do zarządzania procesami dla firmy posiadającej oddziały w Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej, Środkowej i Południowej.

 

Przykładowe projekty:

  • Stworzenie biura projektów dla europejskiej firmy produkcyjnej posiadającej zakłady produkcyjne i spółki dystrybucyjne w większości krajów Europy Zachodniej i Centralnej. Szkolenie oraz mentoring dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektami; stworzenie procesu zarządzania projektami, przygotowanie dokumentacji i wdrożenie narzędzia do PM.
  • Stworzenie centrum usług wspólnych (CUW) dla międzynarodowej firmy. Przygotowanie harmonogramu powołania CUW. Opracowanie i wdrożenie procesów realizowanych w CUW. Szkolenia, mentoring i regularne wsparcie dla pracowników CUW (wyższa i średnia kadra kierownicza). Nadzór nad wdrożeniem oprogramowania do PM.