programy

Dr Mariusz Lipski

mBank SA

Praktyk bankowości korporacyjnej i menedżer z blisko dwudziestoletnim doświadczeniem, obecnie odpowiedzialny między innymi za tworzenie polityk kredytowych akwizycji klientów korporacyjnych banku, zarządzanie ryzykiem klimatycznym portfela korporacyjnego (w tym ustanawianie celów Science-Based Targets initiative), a także transformację i reorganizację przebiegu oraz architektury informatycznej korporacyjnego procesu kredytowego.
Specjalizuje się w ocenie ryzyka, analizie sektorowej i finansowej, ocenie projektów inwestycyjnych oraz zagadnieniach związanych z finansowymi aspektami ryzyka zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw niefinansowych i finansowych w gospodarkach rozwijających się.
Adiunkt w Zakładzie Zarządzania Ryzykiem Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie współtworzy cykl konwersatoriów Zrównoważone finanse przedsiębiorstwa. Autor lub współautor publikacji z zakresu finansów, rynków finansowych, bankowości korporacyjnej oraz bankowości i finansów zrównoważonych.