programy

MACIEJ LEW-MIRSKI

Adwokat, oficer kontrwywiadu wojskowego w stanie spoczynku.

Ukończył wiele kursów i specjalistycznych szkoleń. Od dwóch kadencji pełni funkcję stałego doradcy Sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych. Posiada długie i bogate doświadczenie w sferze bezpieczeństwa narodowego, w szczególności obrotu specjalnego, polityki zbrojeniowej oraz uzbrojenia, jak również w zakresie handlu sprzętem wojskowym oraz działalnością służb specjalnych. Wiedzę ekspercką zdobywał pełniąc istotne funkcje w służbach specjalnych, Sejmie RP, Parlamencie Europejskim, Kancelarii Prezydenta RP, Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwie Obrony Narodowej, państwowych i prywatnych podmiotach gospodarczych. Przez wiele lat pełnił funkcję partnera zarządzającego w spółce świadczącej usługi wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego dla podmiotów m.in. z branży lotniczej, medycznej oraz produkcji stali. Wyróżniony państwowymi odznaczeniami przez Prezydenta RP oraz Ministra Obrony Narodowej.