programy

dr Anna Malinowska

mBank SA

Specjalizuje się w operacjonalizacji regulacji UE w obszarze finansowania korporacyjnego i obowiązków sprawozdawczych instytucji kredytowych w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz oceną ryzyka finansowania przedsięwzięć pod kątem ryzyka środowiskowego.
Teoretyk i praktyk pomiaru ryzyka klimatycznego w działalności gospodarczej. Prowadzi wielowymiarowe analizy branżowe, zewnętrzne i wewnątrzorganizacyjne szkolenia i wykłady z zakresu zrównoważonych finansów korporacyjnych i ryzyka klimatycznego.
Legitymuje się Sustainability and Climate Risk Certificate sygnowanym przez Global Association of Risk Professionals. Autorka i współautorka artykułów publikowanych w czasopismach krajowych i z listy JCR (Clarivate/Thomson Reuters). Mentor w I i II edycji Programu Mentorskiego ALK dla studentów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.