programy

Dr Anna Malinowska

mBank SA

Ekonomistka z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w zakresie analiz gospodarczych i badań naukowych w obszarze regulacji rynkowych oraz funkcjonowania i finansów przedsiębiorstw w krajach rozwijających się. Teoretyk polityki pieniężnej i nowej ekonomii instytucjonalnej, praktyk modelowania, pomiaru i oceny ryzyka środowiskowego, śladu węglowego w instytucjach finansowych oraz operacjonalizacij regulacji dla sektora finansowego w zakresie ujawnień niefinansowych. Prowadzi wewnątrzorganizacyjne szkolenia i wykłady z zakresu zrównoważonych finansów korporacyjnych i ryzyka klimatycznego.
Legitymuje się dyplomami Cambridge Institute for Sustainability Leadership w obszarze Sustainable Finance oraz Sustainability and Climate Risk Certificate sygnowanym przez Global Association of Risk Professionals. Wykładowca Studiów Podyplomowych Międzyuczelnianej Akademii Klimatu (MAK) z ramienia Szkoły Głównej Handlowej. Autorka i współautorka artykułów publikowanych w czasopismach krajowych i z listy JCR (Clarivate/Thomson Reuters). Mentor w I i II edycji Programu Mentorskiego ALK dla studentów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.