programy

ANGELIKA PROKOP-GREY

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz International Anticorruption Academy w Wiedniu. Ekspert w dziedzinie budowy systemów compliance w sektorze prywatnym i państwowym. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w kraju i za granicą w strategicznych dla bezpieczeństwa państwa obszarach, m.in. w sektorze zbrojeniowym oraz miedziowym.

Analityk ryzyk natury korupcyjnej. Doradca w obszarach: zarządzanie przez wartości, budowa systemów wykrywania nadużyć oraz przeciwdziałania nadużyciom, min. system due diligence, kanały zgłaszania nadużyć oraz ochrona Whistleblowers. Buduje sieć kontaktów ekspertów ds. bezpieczeństwa dla międzynarodowej organizacji ASIS International z USA.