programy

DR JACEK RAUBO

Analityk współpracujący z serwisami branżowymi w sektorze bezpieczeństwa i obronności działającymi w Grupie Defence24. Od końca 2020 r. jest prezesem think tanku Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii (FIBiS). Jest również starszym wykładowcą akademickim, pracującym na co dzień na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

W swojej pracy analitycznej specjalizuje się w kwestiach związanych z bezpieczeństwem militarnym, geopolityką, działaniami informacyjnymi oraz kwestiami aktywności współczesnych służb specjalnych. Interesują go chociażby kwestie wykorzystywania działań wywiadowczych w kontekście rywalizacji mocarstw w XXI w. Zarówno pod względem typowych aspektów HUMINT, jak również innych form pozyskiwania informacji lub prowadzenia tajnych operacji opartych na najnowszych technologiach. Zajmował się także wyzwaniami dla bezpieczeństwa płynącymi ze sfery zagrożeń terrorystycznych, działań partyzanckich, analizując specyfikę działań wojsk specjalnych i formacji kontrterrorystycznych na świecie.

Pracę wykładowca łączy z praktyką analityka oraz komentatora. Regularnie publikuje swoje komentarze oraz analizy na łamach portali należących do Grupy Defence24 (pisał już dla Defence24, Infosecurity24, Space24 oraz Cyberdefence24). Jest odpowiedzialny za projekt cyklu wydawniczego – Czas szpiegów. Subiektywny przegląd informacji [zamieszczany na łamach Infosecuirty24], gdzie co dwa tygodnie prezentuje wraz z omówieniem kluczowe wydarzenia z zakresu studiów nad wywiadem.