programy

PRZEMYSŁAW WASILEWSKI

Akademia Leona Koźmińskiego

Obecnie pracownik naukowy Katedry Strategii Akademii Leona Koźmińskiego. Przez poprzednie 15 lat pracował w jako menedżer w obszarach raportowania finansowego i niefinansowego, zrównoważonego rozwoju, rynku kapitałowego i komunikacji strategicznej w dużych spółkach notowanych na giełdach w Warszawie i Frankfurcie. Odpowiadał m.in. za przygotowanie strategii ESG nagrodzonej w konkursie Liderzy ESG organizowanym przez GPW, NN i PWC. Jako zewnętrzny doradca wspierał tworzenie strategii zrównoważonego rozwoju i systemów raportowania niefinansowego dla spółek każdej wielkości (od WIG20 do MŚP). Absolwent Szkoły Głównej

Handlowej oraz IESE Business School. Ukończył też szereg kursów w zakresie zarządzania i finansów, m.in. na Wharton, MIT i Duke.