studia-podyplomowe

Piotr Wójcik

Wykładowca, badacz i współzałożyciel Concret Consulting. Od 2015 roku zatrudniony na stanowisku Adiunkta w Katedrze Strategii ALK. Laureat konkuru Verba Veritatis Konfederacji Przedsiębiorstw Finansowych na najlepsze prace doktorskie w zakresie etyki biznesu i innowacji społecznych. Wykładowca na studiach w języku polskim i angielskim oraz promotor prac magisterskich. Prowadzi badania w zakresie zarządzania strategicznego i międzynarodowego – jest kierownikiem i wykonawcą w różnych projektach badawczych (statutowych i finansowanych przez NCN).

 

Jego zainteresowania badawce skupiają się wokół problematyki adaptacji przedsiębiorstwa do zmieniających się warunków otoczenia. W szczególności interesuje go rola dynamicznych zdolności organizacji w procesie umiędzynarodowienia. Jest autorem publikacji w języku angielskim i polskim oraz uczestnikiem wielu konferencji polskich i zagranicznych. Autor case’ów dydaktycznych. Zdobywał doświadczenie zawodowe w sektorze prywatnym i publicznym a także jako współzałożyciel spółki oferującej oprogramowanie dla przedsiębiorstw.