dr Jarosław Wojciech Górski

EY Academy of Business

Trener współpracujący z EY Academy of Business.

Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Posiada doświadczenie naukowe, menedżerskie, doradcze i wdrożeniowe w zakresie zarządzania strategicznego, marketingu i negocjacji.

Jest członkiem zarządu Fundacji Best Place (Europejski Instytut Marketingu Miejsc); doradca prezesa zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego; członek założyciel International Place Branding Association.

Prowadzi działalność szkoleniową i doradcza dla przedsiębiorstw i samorządów (autor projektów strategicznych, analiz, audytów w zakresie marketingu i zarządzania strategicznego oraz szkoleń z zakresu marketingu i zarządzania, negocjacji oraz ekonomii i finansów).

 

Od 2004 r. wykładowca i uczestnik projektów naukowych na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego (obecnie członek Rady Wydziału oraz Senatu UW). Jest kierownikiem i koordynatorem studiów podyplomowych. Prowadzi projekty naukowe w zakresie: integracji europejskiej i walutowej, finansów oraz marketingu terytorialnego.

Przykładowe projekty:

  • Od 2010 r. współtworzy Fundację Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc, działającą na rzecz rozwoju dziedziny marketingu terytorialnego; projektowanie i uczestnictwo w przedsięwzięciach o charakterze badawczym, analitycznym, szkoleniowym i doradczym realizowanych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; realizacja kilkudziesięciu projektów w obszarze marketingu dla jednostek samorządu terytorialnego.
  • Od 2006 r. prowadzi doradztwo merytoryczne i naukowe w rozwoju działalności Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, w tym projektowanie i koordynacja nowych projektów, m.in. współtworzenie merytoryczne, organizacyjne i koordynacja Programu „Polski Sukces – Dokonania i Perspektywy”; opieka merytoryczna nad organizacją ogólnopolskich wydarzeń (seminaria, konferencje).
  • Od 2005 r. prowadzi szkolenia oraz projekty doradcze dla firm, administracji rządowej i samorządowej w dziedzinie marketingu, zarządzania i negocjacji. Współpraca m.in. z: EY, SLG-ITC, BPI Polska, Ciszewski PR, WMARR, PAIH, EBS Magdalena Sołtysiak, artKuchnia, WZL Nr 2 SA, Ekopal, Eridea, Sita Polska, GryfTechnologia i in.