Jacek Kosiec

Creotech Instruments

Jacek Kosiec, 60 lat, ukończył Wydział Fizyki UW w dziedzinie cząstek elementarnych oraz studium podyplomowe komercjalizacji nauki i technologii IC2 Institute Uniwersytetu Teksańskiego na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 1986-95 pracował naukowo w UW, na Uniwersytecie Goethe’go we Frankfurcie oraz w Instytucie Maxa Plancka w Monachium uczestnicząc w eksperymentach w Europejskim Ośrodku Badań Jądrowych CERN. Podczas ponad 30 letniej pracy J. Kosiec zdobył unikalne doświadczenie w projektach z pogranicza nauki i gospodarki: w latach 1991-1996 współpracował z laureatem nagrody Nobla, prof. G. Charpakiem, m.i n. nad komercjalizacją urządzenia do radiografii w biologii i medycynie; pracował także nad modelowaniem procesu komercjalizacji technologii, zainicjował powstanie Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii UW oraz Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego; był pionierem Internetu w Polsce uczestnicząc m.in. w opracowaniu studium techniczno-ekonomicznego pierwszej w kraju Sieci Municypalnej WARMAN; w latach 1998-2000 był koordynatorem programu transferu technologii USAID Fabrykat 2000 mającego na celu wsparcie 4 centrów transferu technologii oraz 116 MSP. Jest współzałożycielem 6 startup’ów i autorem ponad 100 opinii eksperckich z obszaru organizacji, zarządzania i mikroekonomiki przedsiębiorstw.

W 2012 roku J. Kosiec zainicjował tworzenie działu technologii kosmicznych w Creotech Instruments, a następnie do 2017 roku pozostawał jego dyrektorem przyczyniając się do osiągnięcia przez Creotech Instruments pozycji lidera polskiego sektora kosmicznego. W latach 2018-2021 J. Kosiec był prezesem zarządu Creotech Instruments wprowadzając firmę na rynek New Connect WGPW, a od 2021r. jest wiceprezesem zarządu.

J. Kosiec jest także autorem unikalnego modelu komercjalizacji technologii od wczesnej fazy pod nazwą: Model Immersyjnej Komercjalizacji Technologii, w którym wykorzystał swoje praktyczne doświadczenia i teoretyczną wiedzę, m.in. dotyczącą procedur selekcji i realizacji projektów opartych na zaawansowanych technologiach we wczesnej fazie.