Anna Krajewska

NBS Communications

Anna Krajewska – założyciel i członek zarządu NBS Communications – agencji specjalizującej się w PR finansowym i relacjach inwestorskich. Przez ostatnie niemal 30 lat NBS przeprowadził ponad 130 kampanii wspierających oferty publiczne akcji i debiuty spółek na GPW. A także kilkadziesiąt kampanii towarzyszących transakcjom fuzji i przejęć. Dla spółek już notowanych na giełdzie, NBS świadczy usługi z zakresu kontaktów z mediami oraz relacji inwestorskich. Doradza również i wspiera bieżącą działalność funduszy inwestycyjnych, banków i innych instytucji finansowych.Poza komunikacją na rynku kapitałowym, Anna Krajewska specjalizuje się w PR korporacyjnym oraz zarządzaniu kryzysowym.