GPW Growth dla firm rodzinnych

Izabela Olszewska, Członek Zarządu GPW, w wywiadzie dla Strefy Biznesu opowiadała o korzyściach z udziału w Akademii GPW Growth dla spółek rodzinnych. Giełda może pomagać spółkom w udanej sukcesji, a wiedzę niezbędną do przeprowadzenia tego procesu można czerpać z programu GPW Growth.

– To, co giełda może dać firmom rodzinnym, to wykorzystanie mechanizmu giełdowego do sukcesji. Jest to bardzo ważny element w życiu spółki rodzinnej. Kiedy założyciel chce się podzielić własnością lub przekazać po prostu stery nowemu pokoleniu, a dzieci założyciela nie są zainteresowane pozostaniem w tym biznesie, można skorzystać z mechanizmów giełdowych. Dzięki nim można stopniowo, w sposób bardzo elastyczny, organizować emisję akcji, przekazując je po trochu w ręce zewnętrzne. Dzięki temu założyciel ma cały czas wpływ na firmę, może w niej pracować, może działać w radzie nadzorczej, a kiedy uzna za stosowne wycofać się całkowicie, to może sprzedać resztę swoich akcji. Jest to sposób bardzo sprawiedliwy, niepowodujący żadnych konfliktów – wyjaśniała Izabela Olszewska podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Cały materiał jest dostępny na stronie internetowej Strefy Biznesu.

Reader Interactions