Ryzyko jest nieuniknione

Ryzyko jest nieuniknione

Występowanie ryzyka jest naturalną i integralną częścią każdego biznesu. Przedsiębiorcy skazani są na nieuniknioną z nim konfrontację. Wzrost firmy to zwykle nowe – rynki, produkty, kanały dystrybucji. – niedoświadczone w przeszłości i obarczone niepewnością co do przyszłości. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie to przygotowanie na tę przyszłość a nie przewidywanie jej.

Ryzyko towarzyszy nieodłącznie zarówno działaniu, jak i – co często jest ignorowane – brakowi działania. Główne cele zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem to minimalizowanie negatywnych konsekwencji i niewykorzystanych szans. Nie da się osiągnąć zadowalających efektów w tym obszarze poprzestając na wyznaczeniu dedykowanego zespołu – zarządzanie ryzykiem obejmuje całą organizację.

Kultura zarządzania ryzykiem na każdym stanowisku pracy w dużej mierze zależy od świadomego i zaangażowanego przywództwa. Systemowe podejście do ryzyka zwiększa kontrolę nad wzrostem i rozwojem przedsiębiorstwa. Stanowi też wsparcie dla procesów decyzyjnych dając możliwie najpełniejsze uświadomienie ryzyk i ich potencjalnego wpływu na organizację.

Aktualne metody rozpoznawania, pomiaru i kontroli ryzyka to wiedza, której nie brakuje żadnemu przedsiębiorcy. Jak skonstruować i wdrożyć uwzględniający indywidualny charakter przedsiębiorstwa skuteczny system zarządzania ryzykiem? O tym najlepiej porozmawiać z praktykami biznesu w trakcie spotkań networkingowych.

———————————————————————————————————————–

„Zarządzanie ryzykiem” to temat jednej z dziesięciu sesji GPW Growth Academy.

Uczestnicy zaktualizują wiedzę o rodzajach i obszarach występowania ryzyka, metodach analizowania i szacowania ryzyka oraz poznają korzyści z systemowego podejścia do zarządzania ryzykiem. Specjalny blok poświęcony zostanie ryzykom związanym z byciem spółką publiczną.

Reader Interactions