Innowacje – główny nośnik konkurencyjności

Czy wzrost przedsiębiorstwa możliwy jest bez innowacji?

W dobie wszechobecnej globalizacji warunkiem trwałego sukcesu współczesnych przedsiębiorstw jest zdolność do ciągłego tworzenia i wdrażania innowacji.

Funkcjonujemy w otoczeniu zmian, które nigdy wcześniej nie następowały tak szybko. Raz pozyskana przewaga konkurencyjna nie gwarantuje już pozycji lidera w branży. Kluczem do sukcesu jest ciągłe dostosowywanie strategii działania do pojawiających się szans i zagrożeń. Dla zapewnienia elastyczności funkcjonowania przedsiębiorstwa w zmiennych warunkach otoczenia ogromne znaczenie ma jego wewnętrzna zdolność i umiejętność wprowadzania innowacji.

Inspirowanie innowacyjnych zmian wewnętrznych to jeden z elementów przywództwa. Zapewnienie atmosfery dla ich zrozumienia, akceptacji i zaangażowania we wdrażaniu jest największym wyzwaniem kadry zarządzającej.

Innowacja to zmiana celowa i wdrożona świadomie. Jest alternatywą na rutynę i bezrefleksyjne stosowanie schematów w codziennym działaniu.

Co zatem stanowi przeszkodę do tworzenie i wdrażania w przedsiębiorstwie innowacji?

Ograniczone możliwości wymiany wiedzy i doświadczeń z innymi – tę barierę skutecznie pokonać można dzięki aktywnemu networkingowi i wartościowym relacjom.

Trzeba jednak pamiętać, że zmiany kosztują. Kapitał na rozwój to kolejny aspekt, którego analiza powinna mieć dla przedsiębiorstwa charakter ciągły. Gotowość do innowacji bez gotowości do przemyślanego finansowania zmian może być powodem utraty szans – a te zazwyczaj bywają najbardziej dotkliwe.

—————————————————————————————————————————–

„Twórcze zarządzanie firmą” to temat jednej z dziesięciu sesji GPW Growth Academy.

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat wyzwań innowacyjnej firmy, dowiedzą się skąd czerpać inspiracje oraz jakie mechanizmy wspierają budowanie kultury innowacji i współodpowiedzialności w firmie.

Reader Interactions