Firma to ludzie

Do osiągania sukcesów i wzrostu przedsiębiorstwa w głównej mierze przyczynia się kapitał ludzki. Pracownicy stanowią najcenniejszy potencjał firmy – dzięki nim możliwe jest budowanie przewagi konkurencyjnej, oni decydują o różnicach między przedsiębiorstwami. Kapitał ludzki to zasób strategiczny – to m.in. wiedza, kompetencje, know-how, relacje, wartości, kultura organizacji, motywacja i przywództwo.

Zarządzanie tak ważnym kapitałem wymaga gruntownej wiedzy, znajomości dobrych praktyk i samoświadomości dającej obraz wpływu własnego stylu zachowań na zaangażowanie współpracowników w realizowane zadania.

Częstym błędem jest ograniczanie zarządzania kapitałem ludzkim do organizacji pracy, wyznaczania i kontroli realizacji celów oraz nieświadome pomijanie aspektu motywacji pozapłacowej, która sprzyja kreatywności.

Zdarza się, że zawodzi również komunikacja. Większość z nas, zapytana czy wie jak dać komuś feed-back, odpowie, że potrafi i często go stosuje. Czy na pewno? To bardzo precyzyjne narzędzie. Niewiele brakuje aby motywujący feed-back stał się demotywującą krytyką. To, i wiele innych ważnych zagadnień, jest tematem przewodnim jednej z sesji Growth Academy.

Zarządzanie kapitałem ludzkim to szybko rozwijająca się dziedzina, bogata w narzędzia wspierające i warta śledzenia. Nic jednak nie wzbogaca tak jak własne doświadczenia i możliwość wymiany dobrych praktyk.

——————————————————————————————————————————

„Zarządzanie zaangażowaniem” to temat jednej z dziesięciu sesji GPW Growth Academy.

Uczestnicy poznają czynniki wpływające na zaangażowanie, narzędzia skutecznego informowania nastawionego na wyniki oraz rolę menadżera w zarządzaniu wynikami.

Reader Interactions