Kapitał na rozwój

kapitał na rozwój

Decyzje o kierunkach rozwoju przedsiębiorstwa zapewniających jego wzrost są najważniejsze dla ich właścicieli. Równie ważne są decyzje o sposobach pozyskiwania kapitału na rozwój.

Pierwszym krokiem powinna być analiza posiadanych zasobów i możliwości. Do tego niezbędne jest praktyczna wiedza o analizie finansowej, jej metodach oraz ocenie pozycji finansowej firmy. To drzwi otwierające drogę na możliwości finansowania i dobór najlepszej z aktualnie dostępnych.

Jak wszystkie decyzje strategiczne – te dotyczące rozwoju wymagają od przywódców gruntownej wiedzy o finansach przedsiębiorstwa oraz doświadczeniu praktyków biznesu. Oba elementy zapewnia program GPW Growth Academy, którego celem jest realne wsparcie edukacyjno – networkingowe dla firm z sektora MŚP w przygotowaniu się do kolejnego etapu wzrostu przedsiębiorstwa uwzględniającego dostęp do długoterminowego finansowania.

Program oferuje innowacyjne podejście, w tym dedykowany cykl szkoleniowy, dostęp do badań, wiedzy oraz narzędzi zarządczych online, networking ze społecznością finansową i biznesową.

Długoterminowym celem Programu jest ułatwienie dostępu firmom z sektora MŚP do zaawansowanej wiedzy i umiejętności, sieci kontaktów biznesowych oraz profesjonalne zaprezentowanie kompleksowej informacji o możliwościach pozyskania kapitału w celu przyspieszenia wzrostu przedsiębiorstwa.

„Zarządzanie finansami i pozyskanie kapitału na cele rozwojowe” to temat jednej z dziesięciu sesji GPW Growth Academy.

Uczestnicy usystematyzują i poszerzą wiedzę z zakresu metod analizy wyniku finansowego, płynności oraz jakości aktywów i zobowiązań oraz możliwości pozyskiwania kapitału z GPW.

Reader Interactions