programy

ROBERT ADAMCZYK

EBOiR

Robert Adamczyk – Główny specjalista ESG w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR), z 25 letnim doświadczeniem raportowania oraz oszacowywania ryzyk środowiskowych i społecznych. W Banku zajmuje się due diligence oraz analizą ryzyka środowiskowego oraz  społecznego projektów energetycznych, przemysłowych oraz infrastrukturalnych w krajach operacji Banku. Robert jest ekspertem Europejskiej Platformy Zrównoważonego Rozwoju (EU Platform for Sustainable Finance) opracowującej Europejską Taksonomie oraz ekspertem grupy roboczej dot. raportowania bioróżnorodności w ramach raportów finansowych (TNFD – Task Force for Nature-related Financial Dislcosure). Robert pracował nad wytycznymi dot. raportowania ESG wspólnie z Giełdą Papierów Wartościowych (GPW), oraz Giełdy w Bukareszcie, a obecnie pracuje na podobnymi wytycznymi dla Praskiej Giełdy. Robert jest również ekspertem EFRAG-u dot. standardów raportowania pod dyrektywę CSRD opracowujących  standardy ESRS dot zanieczyszczeń oraz bioróżnorodności. Jest również w technicznej grupie referencyjne (Technical Review Group) w International Sustainability Standards Board (ISSB) oraz w Climate Bonds Iniative (CBI) w technicznych grupach robaczych dla sektora Stali oraz Chemii. Od 2017 roku Robert jest członkiem grupy roboczej ds. energetyki odnawialnej podowalanej przez ONZ Convection for Migratory Species (UN CMS)

 

Do 2004 roku Robert, był Dyrektor Działu Ochrony Środowiska w WS Atkins Polska (Atkins), dział który założył w 1997 roku. Robert jest absolwentem Kings College London oraz Imperial College London. W swojej karierze zawodowej uczestniczył w kilkuset audytach i analizach środowiskowych w tym ocen oddziaływania na środowisko na zlecenie inwestorów branżowych, finansowych, Skarbu Państwa oraz międzynarodowych instytucji finansowych. Robert jest wiodącym audytorem IEMA (Institute of Environmental Managment and Assessment) oraz asesorem środowiskowym i member RICS Europe (Royal Instituation of Charted Surveyors) audytorem ISO 14001 oraz weryfikatorem dla ResonsbileSteel.

Robert specjalizuje się w implementacji wymogów Unii Europejskiej oraz raportowania ESG, miedzy innymi wymogów dyrektywy IED oraz prowadzeniu procesu Ocen Oddziaływania na Środowisko inwestycji pod kontem wymogów międzynarodowych instytucji finansowych jak i Dyrektyw Unii Europejskiej. Miedzy 2012-2021 Robert był przewodniczącym rady pracowniczej w EBOiR.