programy

Jerzy Bombczyński

Baker McKenzie

Adwokat, Counsel zarządzający praktyką Financial Services Regulatory oraz funduszy inwestycyjnych w kancelarii Baker McKenzie, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zagadnień związanych z regulacjami sektora finansowego, w tym CRR, BRRD, MIFID, SFDR oraz AIFMD. Doradza m.in. w sprawach związanych z planami naprawy, instrumentami przymusowej restrukturyzacji, zarządzaniem ryzykiem, regulacjami ESG, jak również z funkcjonowaniem i likwidacją funduszy inwestycyjnych, ASI oraz ZAFI. Brał udział w licznych międzynarodowych transakcjach finansowania, projektach restrukturyzacyjnych oraz emisjach dłużnych papierów wartościowych.