programy

Bartosz Ordon

Baker McKenzie

Adwokat, członek zespołu Bankowości i Finansów, a jego praktyka zawodowa obejmuje prawo bankowe oraz prawo rynku kapitałowego.
Doradza w procesach emisji papierów wartościowych, transakcjach mergers & acquisitions i innych obszarach prawa gospodarczego i cywilnego. Posiada również doświadczenie w postępowaniach sądowych w sprawach gospodarczych oraz dotyczących bankowych usług finansowych.