programy

Monika Płońska

Grupa Azoty Polyolefins

Menadżer zarządzania zrównoważonym rozwojem w europejskich koncernach w sektorze naftowym, energetycznym i nawozowo-chemicznym. Wykładowca akademicki w dziedzinie ekonomii i zarządzania.
Posiada doświadczenie w opracowaniu i wdrażaniu strategii zrównoważonego rozwoju zgodnych z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu i Nowej Taksonomii UE, przygotowaniu organizacji do pozyskania zrównoważonego finansowania, zarządzaniu kwestiami ESG i raportowaniu niefinansowym zgodnie z międzynarodowymi standardami i wytycznymi (GRI, IIRC, TCFD).

Doktorantka w dyscyplinie zarządzania strategicznego zrównoważonym rozwojem.