programy

Monika Płońska

Grupa Azoty Polyolefins S.A.

Menadżer zarządzania zrównoważonym rozwojem w europejskich koncernach w sektorze naftowym, energetycznym i nawozowo-chemicznym. Wykładowca akademicki w dziedzinie ekonomii i zarządzania.
Posiada doświadczenie we wdrażaniu strategii zrównoważonego rozwoju zgodnych z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu i Nowej Taksonomii UE, zarządzaniu kwestiami ESG i raportowaniu niefinansowym zgodnie z międzynarodowymi standardami i wytycznymi (GRI, IIRC, TCFD).
Doktorantka w dyscyplinie zarządzania strategicznego zrównoważonym rozwojem.
W PKN ORLEN odpowiedzialna za opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju, ratingi i oceny ESG, przygotowanie koncernu do pozyskania zrównoważonego finansowania.