Rynek określa wartość firmy

Rynek a wartość firmy

Strategia marketingowa to kluczowy element budowania pozycji i wzrostu przedsiębiorstwa. Jakie narzędzia stosować przy długofalowych planach, a jakie w każdorazowym przygotowywaniu oferty? Jakie są zależności pomiędzy poszczególnymi narzędziami wykorzystywanymi w działaniach marketingowych? To powszechne dylematy przedsiębiorców.

Precyzyjny plan strategii marketingowej opracowany z założeniem maksymalnego wykorzystania posiadanych i potencjalnie dostępnych zasobów to jedno z zadań świadomego przywództwa w firmie. Umiejętność budowania strategicznych relacji z podmiotami otoczenia oraz zapewnienie elastyczności w dostępie do kapitału na rozwój to wyraz wysokiego profesjonalizmu w osiąganiu wartości rynkowej przedsiębiorstwa.

Jak w większości działań – w tym obszarze również wiedza i praktyka wynikająca z doświadczenia stanowić mogą wsparcie dla inspiracji oraz skutecznej realizacji planów strategicznych.

Program GPW Growth Academy dostarcza zarówno skondensowany pakiet przydatnej wiedzy teoretycznej, jak i stwarza środowisko networkingowe do merytorycznej dyskusji.

———————————————————————————————————————–

„Zarządzanie wartością rynkową firmy” to temat jednej z dziesięciu sesji GPW Growth Academy.

Uczestnicy poznają marketingowe czynniki budowania wartości firmy, przebieg procesu budowania oferty i tajniki strategii promocji. Osobny blok stanowi tematyka relacji inwestorskich.

Reader Interactions