Decyzyjne dylematy menadżera

Zdarza się, że troska o trafność podejmowanych decyzji spędza sen z powiek osób za nie odpowiedzialnych. Żyjemy w bardzo dynamicznych czasach, co dodatkowo podsyca obawę o docelowy rezultat.  Zwłaszcza, gdy decyzje dotyczą działań mających zapewnić przedsiębiorstwu wzrost.

Duże tempo zmienności otoczenia biznesowego wymaga umiejętności rozpoznawania czynników determinujących efektywność podejmowanych decyzji. Ale uwaga! Czynników tych należy szukać nie tylko wewnątrz i na zewnątrz organizacji, sporo z nich tkwi w naszych głowach.

Świadomość tego jak interpretujemy fakty i informacje, sposobu w jaki myślimy, w jakie pułapki ograniczające racjonalność wpadamy w naszych codziennych działaniach, to wiedza niezbędna dla obiektywnej oceny efektów końcowych podejmowanych decyzji.

Czym jest dysonans poznawczy? Czego uczy nas teoria perspektywy? Kiedy decyzje indywidualne są bardziej efektywne od zespołowych, a kiedy odwrotnie? Czego uczy nas teoria gier? To tylko niektóre z zagadnień, których wpływu na indywidualną skuteczność w procesie podejmowania decyzji możemy nie być świadomi. Wiedza o tym jak myślimy ma istotny wpływ na to jak podejmujemy decyzje.

———————————————————————————————————————–

„Decyzyjne dylematy menadżera” to temat jednej z dziesięciu sesji GPW Growth Academy.

Uczestnicy poszerzą wiedzę o wyzwaniach w procesie podejmowania decyzji, poznają psychologiczne uwarunkowania procesów decyzyjnych oraz dowiedzą się jak styl kierowania wpływa na podejmowanie decyzji.

Reader Interactions