STRATEGIE WZROSTU FIRMY: PRZEJĘCIA, ALIANSE I MODELE INNOWACJI

Studia podyplomowe przy współpracy z AKADEMIĄ LEONA KOŹMIŃSKIEGO

KIERUNKI I SPOSOBY WZROSTU

ZARZĄDZANIE WZROSTEM

ASPEKTY FINANSOWO-PRAWNE

Do kogo kierowane są studia?

Program studiów został opracowany z myślą o właścicielach i menedżerach, odpowiedzialnych za wytyczanie kierunku wzrostu i rozwoju swoich firm, a także osób aspirujących do tej roli. To, co łączy uczestników programu, to zainteresowane znalezieniem odpowiedzi na wiele pytań i dylematów, jakie niesie ze sobą wzrost firmy w różnych kontekstach (firm małych i średnich, startupów i dojrzałych, w branżach o różnej intensywności technologicznej).

Jaki jest cel studiów?

Program studiów zapewnia wgląd w praktykę przekształcania idei w sukcesy rynkowe, koncentrując się na trzech kluczowych aspektach wzrostu firmy: kierunkach i sposobach, uwarunkowaniach procesu zarządzania wzrostem firmy, oraz finansowo-prawnych aspektach wzrostu. Uczestnicy programu będą potrafili zaprojektować oraz przeprowadzić proces wzrostu przedsiębiorstwa, działającego w różnych kontekstach branżowych.

Co nas wyróżnia?

Nasze podejście do wzrostu firmy łączy w sobie elementy „kreatywne” i „twarde”. To unikalny program, opracowany z wybitnymi przedstawicielami biznesu, przygotowujący uczestników do zmierzenia się z wyzwaniem wzrostu firmy.

Kompleksowa wiedza dotycząca kluczowych aspektów wzrostu – od koncepcji po finansowanie – skoncentrowana w ramach jednego programu.

Wśród wykładowców, mentorzy i eksperci z bogatym doświadczeniem praktycznym.

Projekt dyplomowy przygotowywany pod opieką mentora daje możliwość zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

Doskonałe warunki prowadzenia zajęć oraz dostęp do zasobów bibliotecznych i baz danych m.in. Passport (Euromonitor), Notoria, Thomson Reuters Eikon, FT.com, EMIS.

Jakie są warunki ukończenia studiów?

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów oraz przygotowanie i obrona projektu końcowego (opracowanie strategii wzrostu wybranej firmy). Weryfikacja wiedzy obejmuje różnorodne metody (test, esej, raport, prezentacja) przyjmowane przez prowadzących przedmioty. Proces weryfikacji nabywanych przez słuchaczy umiejętności opiera się na ćwiczeniach realizowanych w trakcie zajęć.

Projekt doradczy w zakresie strategii wzrostu wybranej firmy przygotowywany jest przez kilkuosobową grupę słuchaczy, oraz prezentowany przed całą grupą i komisją oceniającą. Ta forma weryfikacji pozwala na jednoczesną weryfikację wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

Program studiów oraz treść poszczególnych przedmiotów były konsultowane z wybitnymi przedstawicielami biznesu, co gwarantuje aktualność poruszanych treści.

BLOK 1

Kierunki i sposoby wzrostu

 • Zajęcia integracyjne
 • Strategia firmy: projektowanie i wdrażanie, dywersyfikacja i integracja
 • Ekspansja na rynki zagraniczne: czy, kiedy, gdzie i jak?
 • Fuzje i przejęcia
 • Innowacje jako motor wzrostu organicznego
 • Modele i strategie e-biznesu

BLOK 2

Zarządzanie wzrostem

 • Etapy rozwoju firmy i zarządzanie zmianą
 • Struktura organizacyjna i procesy
 • Psychologia błędów menedżerskich
 • Przemysł 4.0 – technologie przyszłości

BLOK 3

Finansowo-prawne aspekty wzrostu

 • Modele finansowania wzrostu firmy i koszt kapitału
 • Wycena przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych
 • Prawne aspekty wzrostu

BLOK 4

Projekt dyplomowy

Projekt o charakterze doradczym w zakresie opracowania strategii wzrostu wybranej firmy, przygotowywany przez kilkuosobową grupę słuchaczy oraz prezentowany przed całą grupą i komisją oceniającą.