GPW Growth Economic Security

Poznaj znaczenie
Informacji

W biznesie dostęp do właściwej informacji w odpowiednim czasie przesądza o wygranej lub porażce, zysku lub stracie.

Odkryj sposób
działania konkurencji

Ekspansywne firmy coraz częściej swoje przewagi konkurencyjne zdobywają, stosując metody i sprzęt wykorzystywany na co dzień przez służby specjalne.

Dowiedz się
Jak się bronić

Jeśli chcesz się dowiedzieć, czy już padłeś ofiarą ataku konkurencji, jak się bronić, kiedy to nastąpi i co zrobić, żeby ponownie nie popełnić błędu - dołącz do nas!

Wartość
bezpieczeństwa

wartość
informacji

wartość
kompetencji

Co nas wyróżnia?

Zaawansowane autorskie szkolenia z obszaru bezpieczeństwa ekonomicznego sektora gospodarczego dla kadry wyższego szczebla zarządzania. Centrum kompetencji w obszarze bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstwa, tworzone przez wysokiej klasy specjalistów – ekspertów, naukowców oraz praktyków bezpieczeństwa i doświadczonych funkcjonariuszy służb specjalnych

Jaki jest cel Akademii?

Pomoc kursantom w planowaniu i wdrażaniu w organizacjach wysokich standardów bezpieczeństwa ekonomicznego, które przyczynią się do skutecznej ochrony interesów ekonomicznych organizacji.
Podczas szkolenia uczestnicy rozwiną swoje kompetencje w zakresie bezpieczeństwa, w tym cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji, co jest szczególnie istotne w kontekście obowiązku zapewnienia ochrony informacji poufnych.

Do kogo kierowana jest Akademia?

Szkolenia GPW Growth Economic Security to kursy dla przedstawicieli przedsiębiorstw i instytucji, którzy na co dzień współtworzą gospodarczy krajobraz kraju i chcą mieć wpływ na bezpieczny rozwój ambitnych planów biznesowych i inicjatyw rynkowych.

GPW Growth Economic Security to:

Zaawansowane autorskie kursy

z obszaru bezpieczeństwa ekonomicznego państwa i sektora gospodarczego dla kadry wyższego szczebla zarządzania – dla zarządów, kluczowych menadżerów i właścicieli spółek.

Centrum kompetencji

w obszarze bezpieczeństwa ekonomicznego państwa i przedsiębiorstwa, tworzone przez wysokiej klasy specjalistów – ekspertów, naukowców oraz praktyków bezpieczeństwa i doświadczonych funkcjonariuszy służb specjalnych.

statki papierowe

Program Akademii GPW Growth Economic Security

Całość trwa 24 godziny, w dwa kolejne weekendy. Kurs realizowany jest online, poprzez aplikację Microsoft Teams

SESJA OTWIERAJĄCA

Dlaczego współczesna wojna przeniosła się do biznesu? Jak się bronić i jak atakować?

1h

Sesja 1

Wartość etyki

- Etyka i przeciwdziałanie korupcji 4h

 • Monitorowanie i analiza procesów pod kątem identyfikacji zagrożeń korupcyjnych w organizacji;
 • Monitorowanie i analiza procesów pod kątem identyfikacji zagrożeń korupcyjnych w łańcuchu dostaw;
 • Wypracowywanie rozwiązań w zakresie zapobiegania i zwalczania zjawisk korupcyjnych inwestycji krajowych, ze szczególnym uwzględnieniem projektów systemów i procedur antykorupcyjnych oraz opracowywanie projektów polityki przejrzystości inwestycji krajowych przedsiębiorstwa;
 • Współpraca z organami ścigania i służbami państwowymi w obszarze przeciwdziałania korupcji w kraju i na świecie;
 • Opracowanie i wprowadzanie działań naprawczych;
 • Współpraca z organizacjami międzynarodowymi w celu uzyskania certyfikatów antykorupcyjnych: iaca, oecd, ti, un global compact.

Sesja 2

Wartość zasobów

- Bezpieczeństwo informacji i przeciwdziałanie stratom 8h

 • Weryfikacja potencjalnych dostawców towarów i usług w ramach procedur zakupowych
 • Identyfikacja istniejących zagrożeń i mechanizmów szkodliwych dla krajowych interesów organizacji
 • Dochodzenia w sprawie działań na szkodę spółki
 • Wywiad gospodarczy w zakresie osób, podmiotów gospodarczych i zjawisk mających znaczenie dla interesów prowadzonych przez Spółkę;
 • Przygotowanie informacji na temat osób z którymi przedstawiciele organizacji prowadzą negocjacje lub rozmowy dotyczące obszarów strategicznych;
 • Kontrwywiad gospodarczy w zakresie ochrony własności intelektualnej i danych wrażliwych Spółki;
 • Inwigilacja – ofensywne metody zbierania informacji strategicznych
 • Obserwacja – podstawowe narzędzie zbierania informacji
 • Opiniowanie planowanych inwestycji krajowych pod kątem bezpieczeństwa;
 • Monitorowanie przepływu ochrony informacji (poziomy dostępu oraz raportowanie);
 • Realizacja badań antypodsłuchowych i zabezpieczenie pomieszczeń do rozmów strategicznych

Codzienna praktyka bezpieczeństwa:

 • Jak bezpiecznie przeprowadzić spotkanie biznesowe w restauracji?
 • Hotele – miejsce z założenia niebezpieczne
 • Podstawowe urządzenia do zbierania informacji
 • Prowadzenie kontrobserwacji – jak realizować?

Sesja 3

Wartość relacji i informacji

- Bezpieczeństwo międzynarodowe – działania ofensywne i defensywne 4h

Zabezpieczanie Relacji, Kontraktów i Podróży Zagranicznych

 • Tworzenie procedur dla osób odbywających służbową podróż zagraniczną
 • Tworzenie procedur wraz z algorytmem postepowania w sytuacjach nadzwyczajnych;
 • Analiza zagrożeń, określenie poziomu bezpieczeństwa, wypracowywanie opinii i rekomendacji na temat bezpieczeństwa w danym rejonie;
 • Reagowanie na sytuacje nadzwyczajne, udzielanie wsparcia personelowi spółki w delegacjach krajowych i zagranicznych w momencie zaistnienia incydentów bezpieczeństwa oraz sprowadzanie ryzyka do akceptowalnego poziomu;
 • Współpraca z MSZ oraz innymi instytucjami i służbami RP w czasie planowania wyjazdów, ich realizacji, a także neutralizacji ewentualnych sytuacji kryzysowych

Codzienna praktyka bezpieczeństwa

 • szpiegostwo ekonomiczne i technologiczne – analiza przykładów w Polsce i na świecie
 • negocjacje w złej wierze – elementy pracy operacyjnej w negocjacjach
 • odpowiedzialność prawna przy zlecaniu czynności operacyjnych

Sesja 4

Wartość cyberbezpieczeństwa

- Przeciwdziałanie skutkom wojny hybrydowej i jej skuktom 6h

 • Realizacja Polityki Bezpieczeństwa Informacji w organizacji
 • Kształtowanie polityki ochrony cyberprzestrzeni
 • Budowanie świadomości cyberzagrożeń wśród pracowników
 • Wdrażanie zapisów Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa RP
 • Opracowywanie, wdrażanie i przeglądy dokumentów strategicznych w zakresie spraw związanych z bezpieczeństwem cyberprzestrzeni
 • Prowadzenie działań w zakresie ochrony danych osobowych oraz własności intelektualnej organizacji
 • Gromadzenie informacji na temat incydentów w skali całego kraju i kontakt z analogicznymi instytucjami w innych krajach w celu wymiany informacji na temat transnarodowych incydentów
 • Sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem teleinformatycznym organizacji
 • Administrowanie systemami i infrastrukturą teleinformatyczną
 • Obsługa incydentów bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • Monitorowanie systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • Analiza istniejących regulacji, procedur bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz wypracowanie modelu działania na wypadek zaistnienia incydentu
 • Rozpoznanie zagrożeń i wprowadzenie rozwiązań przeciwdziałającym włamania do sieci oraz atakom hakerskim (wykradzenie technologii, wyprowadzenie środków finansowych, zakłócenie działania przedsiębiorstwa)
 • Stały monitoring za pomocą centrum operacyjnego (lub usługi zewnętrznej)

Codzienna praktyka bezpieczeństwa

 • Jak rozpoznać cyberatak?
 • Jak reagować na cyberatak?
 • Gdzie zgłosić incydent teleinformatyczny?

Podsumowanie

Czyli mały krok do bezpieczeństwa organizacji

1h